Dnia 2 października 2019 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

 1. Wykład dr. Piotra Jakuba Fereńskiego (Instytut Kulturoznawstwa UWr.) Kultura i jej materie
 2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

 1. Zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir na członka krajowego Polskiej Akademii Nauk
 2. Sytuacja kulturoznawstwa na uczelniach po wdrożeniu Ustawy 2.0 (badania, kształcenie, szkoły doktorskie)
 3. Wybory do KNoK na nową kadencję. Aktualizacja list wyborczych
 4. Nowa lista czasopism punktowanych MNiSW. Czasopisma kulturoznawcze
 5. Finansowanie konferencji naukowych, projektów badawczych, publikacji w roku 2020 ze środków PAN
 6. Wolne wnioski

Dnia 31 maja 2019 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

 1. Wykład prof. dr hab. Ryszarda W. Kluszczyńskiego Kultura przez pryzmat sztuki. Badania nad sztuką jako transdyscyplinarna forma badań kulturowych
 2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne

 1. Komunikaty
 2. Wybór Przedstawicieli Środowiska Twórców i Animatorów Kultury
 3. Ustanowienie Dorocznej Nagrody Komitetu za Najlepszą Książkę Kulturoznawczą
 4. Powołanie serii wydawniczej Komitetu Nauk o Kulturze
 5. Wolne wnioski

Dnia 8 marca 2019 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa:

 1. Wykład prof. dr. hab. Ryszarda Nycza (członka rzeczywistego PAN) Nowa humanistyka wobec kulturoznawstwa
 2.  Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

 1. Komunikaty
 2. Po Kongresie Humanistyki Polskiej – dyskusja
 3. Ustanowienie dorocznej nagrody KNoK za najlepszą książkę z kulturoznawstwa
 4. Powołanie serii wydawniczej KNoK
 5. Wolne wnioski

Dnia 30 listopada 2018 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa:

 1. Wykład dr hab. Agnieszki Jelewskiej Humanistyka/sztuka/technologia: praktyki eksperymentalne w czasach ciemnej ekologii.
 2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

 1. Komunikaty – sprawy bieżące
 2. Ocena pracy komitetów naukowych w obecnej kadencji
 3. Wolne wnioski

Dnia 5 października 2018 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

1. Wykład dr hab. Agaty Skórzyńskiej nt. Badania angażujące w naukach o kulturze. Od praktyk ujmowanych przedmiotowo do praxis jako metody

2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

1. Komunikaty - sprawy bieżące

2. Uzupełnienie składu prezydium KNoK

3. Wybór przedstawicieli środowisk twórców i animatorów kultury

4. Ustanowienie dorocznej nagrody KNoK za najlepszą książkę z zakresu kulturoznawstwa

5. Powołanie serii wydawniczej KNoK

6. Wolne wnioski