Stanowisko:
Wydział Nauk Społecznych PAN, skr. poczt.24
Adres:
Pałac Kultury i Nauki
Warszawa
00-901
Telefon:
(+48 22) 620 21 61