Drukuj

Komitet Nauk o Kulturze PAN wyraża poparcie dla Uchwały nr 01/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wydanego niezgodnie z prawem  aktu Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
Zlekceważenie wymogu rozporządzenia MNiSzW z dnia 7 listopada 2018 roku dotyczącego  procedowania oraz rekomendowania tytułów do listy na podstawie opinii Komisji Ewaluacji Nauki w wypadku ponad 70 tytułów, podniesienie punktacji 237 czasopism bez konsultacji z KEN oraz naruszenie wymogu dokonywania oceny czasopism przez zespoły odrębne dla każdej dyscypliny uważamy za bezprecedensowe naruszenie prawa, stojące w rażącej sprzeczności z deklarowaną przez władze dążnością do doskonałości naukowej. W pełni popieramy argumenty i obawy środowiska naukowego PAN wyrażone w Uchwale Komitetu Nauk Prawnych PAN.

W imieniu KNoK:
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Przewodniczący Komisji ds. wydawnictw KNoK
Prof. dr hab. Ewa Rewers
Przewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze PAN